Test level 2 - #02

Click on the answer you think is correct.


1. Which sentence is stating correctly that there's a lot of rain?
   a) Het regent wat, niet waar?
   b) Wat een regen!
   c) Het is een wat regen!
   d) Daar is een loot van regen!

2. What's'to relax'?
   a) relaxeren
   b) bespannen
   c) ontspannen
   d) ontstaan

3. Which one is correct?
   a) Ik heb helemaal geen tijd meer voor sport.
   b) Ik heb geen tijd helemaal meer voor sport.
   c) Ik heb helemaal geen meer tijd voor sport.
   d) Ik helemaal heb geen tijd meer voor sport.

4. What's 'really' in Dutch?
   a) Echt
   b) Reaal
   c) Even
   d) Recht

5. What's the past of 'ik ga''?
   a) ik gade
   b) ik go
   c) ik ging
   d) ik geweest

6. What's the past of 'wij kopen'?
   a) wij koopten
   b) wij kepten
   c) wij kochten
   d) wij gekepen

7. What does 'voorzichtig' mean?
   a) prediction
   b) forward
   c) windy
   d) carefully

8. What are 'groetjes'?
   a) vegetables
   b) creepy
   c) family
   d) regards

9. How can you say you're into playing tennis?
   a) ik tennis
   b) ik speel tennis
   c) ik doe aan tennis
   d) ik hou van tennis

10. What means 'very tired'?
   a) doodmoe
   b) veeltaart
   c) doodtaart
   d) veelmoe