Test Code Nederlands - Les 10

Click on the answer you think is correct.


1. Use the right form of the verb koken
Ik.. meestal door de week, Tom ... in het weekend

   a) kook, kook
   b) kook, kookt
   c) kookt, kookt
   d) kook, koken

2. Pick the right word:
Door de week eten we een ... maaltijd



   a) rustig
   b) eenvoudige
   c) gezellig
   d) koken

3. Pick the right word:
Ze waren ... voor alle mensen uit de stad en het buitenland.
   a) tegen
   b) bang
   c) begrijpen
   d) ontdekken

4. Pick the right word:
Marieke kan geen televisie kijken ... ze eet
   a) toch
   b) terwijl
   c) en
   d) met

5. Pick the right word:
Daarom heeft Marieke ... een videorecorder
   a) bijna
   b) altijd
   c) tegenwoordig
   d) terwijl

6. Pick the right word:
Peter Pauls heeft een ... films over de oorlog gemaakt
   a) juist
   b) aantal
   c) zoveel
   d) weinig

7. Which sentence is correct:
   a) Gaby komt wat later, als het te duur is.
   b) Gaby komt wat later, als zijn kinderen luisteren.
   c) Richard vertelt, terwijl zijn kinderen luisteren.
   d) Ik kijk veel televisie, omdat het te duur is.

8. Choose the right respons:
De Nederlandse televisie is goed
   a) Dat klopt.
   b) Dus, een groot cafe.
   c) Nee, hij is niet snel.
   d) Wat is veel?

9. Pick the right word:
Ik heb gekeken naar het ... van alcohol bij jongeren tussen 12 en 18 jaar
   a) constateren
   b) onderzoek
   c) conclusie
   d) gebruik

10. Use the right form of the verb constateren
Ik heb .... dat jongeren minder alcohol gebruiken dan in 1987
   a) geconstateerd
   b) geconstateert
   c) geconstateren
   d) geconstaterend