Test Code Nederlands - Les 2

Click on the answer you think is correct.


1. Pick the right word:
Ik heb .... Nederlandse les
   a) vandaag
   b) de ochtend
   c) de dag
   d) gisteren

2. Pick the right word:
Ik kom .... Duitsland
   a) uit
   b) van
   c) vandaan
   d) naar

3. Use the right form of the verb gaan:
Ik ... naar Utrecht
   a) gaan
   b) gaat
   c) gaa
   d) ga

4. Use the right form of the verb gaan:
... u naar het Park, meneer Potter?
   a) gaan
   b) gaat
   c) gaa
   d) ga

5. Use the right form of the verb hebben:
.... je zin om naar de stad te gaan?
   a) hebben
   b) hebt
   c) heb
   d) heeft

6. Use the right form of the verb hebben:
Paul ... een nieuwe vriendin
   a) hebben
   b) hebt
   c) heb
   d) heeft

7. Use the right form of the verb zullen:
Anneke, .... we vanavond naar de film gaan?
   a) zullen
   b) zul
   c) zull
   d) zal

8. Which word doesn't belong here?
   a) lente
   b) uitgaan
   c) bar
   d) restaurant

9. Which word doesn't belong here?
   a) woonplaats
   b) adres
   c) nummer
   d) les

10. Which word doesn't belong here?
   a) ik
   b) jij
   c) hij
   d) wij