Test Code Nederlands - Les 4

Click on the answer you think is correct.


1. Choose the response that makes sense:
Ik wil graag naar de Stationstraat
   a) Dat geeft niet
   b) Zegt u het maar
   c) Wat zegt u?
   d) Alstublieft

2. Which word doesn't fit in:
asbak - broodje - tosti - uitsmijter
   a) asbak
   b) broodje
   c) tosti
   d) uitsmijter

3. Pick the right word:
Mevrouw Overtoom, hoe maakt ... het ?
   a) jij
   b) ze
   c) ik
   d) u

4. Choose the response that makes sense:
Is het cafe bij de bioscoop?
   a) Ja, leuk!
   b) Zou kunnen
   c) Ja, naast de bioscoop graag
   d) Dat geeft niet

5. Pick the right word:
... komen uit Zweden en Nederland. En jullie?
   a) jij
   b) hem
   c) wij
   d) het

6. Pick the right word:
Pardon meneer, ik versta ... niet
   a) ik
   b) ons
   c) mij
   d) u

7. Pick the right word:
Hij heeft belangstelling voor...
   a) politiek
   b) lid
   c) interesse
   d) interessant

8. Pick the right word:
Zullen we vier ... nemen?
   a) dagschotels
   b) dagenschotel
   c) dagschotelen
   d) dagenschotels

9. Which word doesn't belong here?
kaartjes - voorstelling - uitverkocht - moskee
   a) kaartjes
   b) voorstelling
   c) uitverkocht
   d) moskee

10. Pick the right word:
De zaal is zaterdag ... uitverkocht
   a) veel
   b) alles
   c) meest
   d) volledig