Test Code Nederlands - Les 5

Click on the answer you think is correct.


1. Choose the right response:
Dat was het?
   a) Nee, die groene graag
   b) Nou, ik houd wel van zuur
   c) Ja, dat was het
   d) Alstublieft

2. Which word doesn't fit in:
allebei - drie - een paar - twee
   a) allebei
   b) drie
   c) een paar
   d) twee

3. Pick the right word:
Hoe vind u ... spijkerbroek ?
   a) dat
   b) van
   c) dit
   d) deze

4. Choose the right response:
Hoe duur zijn de citroenen?
   a) Dat is f 4,00 bij elkaar
   b) Drie voor f 3,50
   c) Nee, f 3,00 een kilo
   d) Anders nog iets?

5. Pick the right word:
Kun je hier koffie bestellen, of moet je het ...
   a) schoenen
   b) probeer
   c) halen
   d) kosten

6. Pick the right word:
Ssst, praat niet zo hard. Ik ... te lezen
   a) ben
   b) eigenlijk
   c) moet
   d) probeer

7. Pick the right word:
Pardon mevrouw, maar u bent nog niet aan de ...
   a) beurt
   b) eerste
   c) vrij
   d) belangstelling

8. Pick the right word:
Deze spijkerbroek past ...
   a) goed
   b) alles
   c) graag
   d) maat

9. Which word doesn't belong here?
weinig - veel - genoeg - duur
   a) weinig
   b) veel
   c) genoeg
   d) duur

10. Pick the right words:
... restaurant is beter dan ....
   a) daar, die
   b) deze, die
   c) dit, die
   d) Dit, dat