Test Code Nederlands - Les 6

Click on the answer you think is correct.


1. Choose the right response:
Hebt u een kwartje voor mij?
   a) Eens kijken, vrijdagmorgen?
   b) Hoe zal ik dat zeggen?
   c) Ik zal even kijken
   d) Zaterdag denk ik

2. Which word doesn't fit in:
alles - nooit - helemaal - volledig
   a) alles
   b) nooit
   c) helemaal
   d) volledig

3. Pick the right word:
De films van Charlie Chaplin zijn leuk. Ik moet veel om hem ...
   a) soms
   b) praten
   c) doen
   d) lachen

4. Choose the right reply:
Hebt u mijn jas gezien?
   a) Nee, heb ik niet uw jas gezien
   b) Nee, ik heb uw jas niet gezien
   c) Nee, niet heb ik uw jas gezien
   d) Nee, ik heb uw jas gezien niet

5. Pick the right word:
Ik heb zin in koffie. En ... ?
   a) hem
   b) haar
   c) jullie
   d) ik

6. Pick the right word:
Wil je die schoenen niet op tafel ...?
   a) vinden
   b) pakken
   c) knopen
   d) leggen

7. Pick the right word:
Op deze ... mogen alleen taxi's komen
   a) weg
   b) gordijn
   c) oma
   d) stad

8. Pick the right word:
Ik kan dit niet lezen. Misschien ... het jou?
   a) lukt
   b) precies
   c) weten
   d) kunnen

9. Which word doesn't belong here?
weinig - veel - een beetje - overal
   a) weinig
   b) veel
   c) een beetje
   d) overal

10. Pick the right word:
John en Allet verstaan geen Nederlands. Daarom praat ik Engels met ...
   a) het
   b) jullie
   c) hem
   d) ze