Test Code Nederlands - Les 7

Click on the answer you think is correct.


1. Choose the most appropriate response:
Waar moet Maarten naartoe?
   a) Een beetje
   b) Naar zijn Oma
   c) Natuurlijk
   d) Nee, het spijt me

2. U wilt weten hoe laat het is, wat vraagt u aan de meneer naast u in de trein?

   a) Meneer, neemt u me niet kwalijk.
   b) Pardon meneer, waar moet ik dat betalen?
   c) Pardon meneer, kunt u zich legitmeren?
   d) Pardon meneer, hoe laat is het?

3. Pick the right word:
Kunt u ... legitimeren ?
   a) me
   b) zich
   c) ons
   d) je

4. Choose the most appropriate response:
Weet u waar het park is?
   a) Om tien over elf
   b) Eens kijken, die is hier in de buurt
   c) Het spijt me. Ik heb geen kleingeld
   d) U gaat rechtdoor en dan is het aan uw linkerhand

5. Pick the right word:
Goedemiddag, mogen wij ... even voorstellen?
   a) me
   b) zich
   c) ons
   d) ik

6. Pick the right word:
U kunt het beste ... de tram gaan
   a) van
   b) met
   c) bij
   d) naast

7. What is the opposite of
beginnen
   a) lopen
   b) thuisblijven
   c) stoppen
   d) geen

8. Pick the right word:
Ze wonen in het ... van de stad
   a) centrum
   b) grens
   c) straat
   d) bus

9. Pick the right word:
Mag ik een ... Apeldoorn
   a) moment
   b) betalen
   c) tram
   d) retour

10. What is the opposite of:
niets
   a) stoppen
   b) lang
   c) geen
   d) alles