Test Code Nederlands - Les 8

Click on the answer you think is correct.


1. Which word doesn't belong here:
doorverbinden - versturen - terugbellen - telefoneren
   a) doorverbinden
   b) versturen
   c) terugbellen
   d) telefoneren

2. Use the right form of the verb uitnodigen:
Fred ... zijn vrienden ....

   a) nodigen, uit
   b) nodigt, uit
   c) uit, nodigt
   d) nodigd, uit

3. Pick the right word:
Ik versta u wel. U hoeft niet zo hard te ...
   a) spreek
   b) roepen
   c) opbellen
   d) draaien

4. Use the right form of the verb thuisblijven
Hans en Heidi gaan vanavond uit. Els en Peter niet. Die .....
   a) blijft thuis
   b) blijven thuis
   c) blijfen thuis
   d) thuisblijven

5. Pick the right word:
Ik lees elke ochtend de ... in de trein
   a) bibliotheek
   b) bericht
   c) krant
   d) aanvragen

6. Pick the right word:
De post stuurt een ... als het pakje op het postkantoor is.
   a) krant
   b) bericht
   c) aanvragen
   d) in gesprek

7. Which sentence is correct:
   a) Wachten wilt u even?
   b) Wachten even wilt u?
   c) Wilt u even wachten?
   d) Wilt even u wachten?

8. Which sentence is correct:
   a) Wanneer komt mevrouw Prins thuis?
   b) Wanneer mevrouw Prins komt thuis?
   c) Mevrouw Prins komt thuis wanneer?
   d) Mevrouw Prins thuis wanneer komt?

9. Use the right form of the verb invullen
Ze ... een formulier ...
   a) invult, moet
   b) invult, moeten
   c) moet, invul
   d) moet, invullen

10. Which word doesn't belong here:
gesprek - rijbewijs - paspoort - legitimatie
   a) gesprek
   b) rijbewijs
   c) paspoort
   d) legitimatie