Test Code Nederlands - Les 9

Click on the answer you think is correct.


1. Which word doesn't belong here:
moment - kans - ogenblik - seconde
   a) moment
   b) kans
   c) ogenblik
   d) seconde

2. Which word doesn't belong here:
liggen - vormen - zitten - staan


   a) liggen
   b) vormen
   c) zitten
   d) staan

3. Pick the right word:
Overal in het land worden concerten ...
   a) museum
   b) georganiseerd
   c) besprekingen
   d) cultureel

4. Pick the right word:
Zij willken dat hij gaat als er weer ... is
   a) oorlog
   b) vrede
   c) reis
   d) kritiek

5. Pick the right word:
De minister wil ... maand naar Tabukistan
   a) oorlog
   b) reis
   c) volgende
   d) tussen

6. Pick the right word:
Op de hoek van de straat staat altijd een ... jongeren
   a) bepaald
   b) groepje
   c) zogenaamde
   d) lezers

7. Which sentence is correct:
   a) Lekkere informatie moet je altijd opschrijven.
   b) Verkeerde informatie moet je altijd opschrijven.
   c) Belangrijke informatie moet je altijd opschrijven.
   d) Meestal informatie moet je altijd opschrijven.

8. Which sentence is correct:
   a) Dit blad biedt veel informatie over politiek.
   b) Dit blad kent veel informatie over politiek
   c) Dit blad stuurt veel informatie over politiek
   d) Dit blad nieuws veel informatie over politiek.

9. Pick the right word:
De ... van dit blad zijn meestal wat ouder
   a) mensen
   b) politie
   c) groepje
   d) lezers

10. Which word doesn't belong here:
bespreking - krant - blad - tijdschrift
   a) bespreking
   b) krant
   c) blad
   d) tijdschrift