Test De Delftse Methode - Les 4

Click on the answer you think is correct.


1. Fill in the blank:
In de les .... we een boek
   a) gebruiken
   b) gebruken
   c) gebriuken
   d) gebreuken

2. Fill in the blank:
De ... van het boek is goen
   a) kluir
   b) kleer
   c) kleur
   d) kluer

3. Fill in the blank:
In de grammatica ... hoe je een woord in de juiste vorm moet zetten
   a) staat
   b) staan
   c) stat
   d) stant

4. Fill in the blank:
een boek - twee ....
   a) boeks
   b) boekje
   c) boeken
   d) boekes

5. Fill in the blank:
ik leer, jij ... , wij leren
   a) leren
   b) leer
   c) leerde
   d) leert

6. Fill in the blank:
Woorden ... belangrijk
   a) is
   b) ben
   c) hebben
   d) zijn

7. Fill in the blank:
Jullie leren ... dag veel nieuwe woorden
   a) elk
   b) elke
   c) elks
   d) elkse

8. Fill in the blank:
De betekenis van een woord vind je in de ...
   a) wordenlist
   b) woordenlijst
   c) woordenlyst
   d) wordenlyst

9. Fill in the blank:
Alle woorden ... een nummer
   a) hebben
   b) heeft
   c) heb
   d) hebt

10. Fill in the blank:
Leer de teksten goed, ... ken je ook snel veel woorden
   a) den
   b) daan
   c) dan
   d) dann