Test De Delftse Methode - Les 5

Click on the answer you think is correct.


1. Fill in the blank:
De leraar ... les
   a) geven
   b) geeft
   c) geft
   d) gevet

2. Fill in the blank:
Iedereen zwijgt, ... de leraar
   a) behalve
   b) behalf
   c) behelve
   d) behelf

3. Fill in the blank:
De leerlingen luisteren met ...
   a) aandacht
   b) andaacht
   c) aandaacht
   d) andacht

4. Fill in the blank:
Ze ... te begrijpen wat hij zegt
   a) proberren
   b) proeberen
   c) proberen
   d) probren

5. Fill in the blank:
Begrijpen ... wat ik zeg?
   a) jij
   b) u
   c) hun
   d) jullie

6. Fill in the blank:
Soms legt hij uit wat een woord ...
   a) betekkent
   b) betekent
   c) bettekent
   d) betekent

7. Fill in the blank:
De leraar ... een stukje tekst
   a) lest
   b) leest
   c) lezet
   d) lezen

8. Fill in the blank:
Iedereen hoort hoe je de woorden moet ...
   a) uutspreken
   b) uitspreken
   c) uuspraken
   d) uitspraken

9. Fill in the blank:
Het geeft niet als je ... maakt
   a) fauten
   b) fuaten
   c) fuoten
   d) fouten

10. Fill in the blank:
Dat is heel ...
   a) normaal
   b) normal
   c) noormal
   d) noormaal