Test De Delftse Methode - Les 7

Click on the answer you think is correct.


1. Fill in the blank:
Welke dag is het ...?
   a) vandag
   b) vaandag
   c) vandaag
   d) vaandaag

2. Fill in the blank:
... was het maandag
   a) gesterdag
   b) gisteren
   c) gisterdag
   d) gesteren

3. Fill in the blank:
Zondag is de ... dag van de week
   a) laatste
   b) laaste
   c) laatse
   d) laste

4. Fill in the blank:
In het weekend zijn de ... mensen vrij
   a) meuste
   b) meiste
   c) meeste
   d) mooiste

5. Fill in the blank:
In het weekend werken we ... niet
   a) meistal
   b) meestaal
   c) meistaal
   d) meestal

6. Fill in the blank:
We hebben dan tijd om ... te doen
   a) boatskapen
   b) boadschappen
   c) bootskappen
   d) boodschappen

7. Fill in the blank:
Een jaar telt twaalf ...
   a) manden
   b) maanden
   c) monden
   d) moonden

8. Fill in the blank:
In de winter is het ...
   a) kolt
   b) koud
   c) koult
   d) koeld

9. Fill in the blank:
..... zijn wintermaanden
   a) January en february
   b) Januarie en februarie
   c) Januare en februare
   d) Januari en februari

10. Fill in the blank:
De ... begint op 21 juni
   a) zommer
   b) sommer
   c) zomer
   d) somer