Test De Delftse Methode - Les 8

Click on the answer you think is correct.


1. Fill in the blank:
Hoe laat ... de trein?
   a) vertreikt
   b) veertrekt
   c) vertrekt
   d) veirtrekt

2. Fill in the blank:
Iedereen is ...
   a) heer
   b) er
   c) der
   d) eer

3. Fill in the blank:
Alleen Anita ...
   a) ontbreekt
   b) onbreikt
   c) ontbreikt
   d) onbreekt

4. Fill in the blank:
Misschien heeft ze de bus of trein ...
   a) mist
   b) misst
   c) gemist
   d) gemisst

5. Fill in the blank:
Woont ze ... van hier?
   a) far
   b) vaar
   c) feir
   d) ver

6. Fill in the blank:
Wie weet hoe laat de treinen uit Rotterdam ...?
   a) vertreken
   b) veertreken
   c) veertrekken
   d) vertrekken

7. Fill in the blank:
Stopt de trein ook ... Rotterdam en Den Haag?
   a) teusen
   b) tussen
   c) tessen
   d) tusen

8. Fill in the blank:
Ja, ... treinen stoppen bij elk station.
   a) somere
   b) sommige
   c) sommere
   d) sommine

9. Fill in the blank:
De trein die veertien voor acht vertrekt, ... om vijf over acht.
   a) komt aan
   b) komt in
   c) aankomt
   d) inkomt

10. Fill in the blank:
Hoeveel kilometer bedraagt de ... Rotterdam-Den Haag?
   a) aftand
   b) aftaand
   c) afstand
   d) aftaand