Numbers

Nummers – numberséén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien


elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien, zestien, zeventien achttien, negentien

 

twintig, éénentwintig, tweeëntwintig, drieëntwintig, vierentwintig, vijfentwintig, zesentwintig zevenentwintig, achtentwintig, negenentwintig

dertig, veertig, vijftig, zestig, zeventig, tachtig, negentig, honderd


duizend, tienduizend, honderdduizend, miljoen

Learn dutch for free

ChatClick here to chat!+