Exercise 201-2 - Answers

Part 1 - What are the plurals and diminutives?

 1. het land - de landen - het landje
 2. de stad - de steden - het stadje
 3. de berg - de bergen - het bergje
 4. de vrouw - de vrouwen - het vrouwtje
 5. het boek - de boeken - het boekje
 6. het huis - de huizen - het huisje
 7. de druif - de druiven - het druifje
 8. de boot - de boten - het bootje
 9. de deur - de deuren - het deurtje
 10. de radio - de radio's - het radiootje

Part 2 - What are the infinitives and what do they mean?

 1. het land grenst - grenzen - to border, to be next to
 2. hij ligt - liggen - to lie
 3. ik vind - vinden - to find
 4. ik kijk - kijken - to look
 5. aangeduid - aanduiden - to denote, to indicate
 6. het wordt - worden - to be, to become
 7. hij heeft - hebben - to have
 8. jij leest - lezen - to read
 9. gedaan - doen - to do
 10. zij schrijft - schrijven - to write