Gefeliciteerd met je vriendin!

Text with gaps


(Heidi) Ha die John. , harstikke gefeliciteerd met je vriendin!
(John) Ja, je wel. Heel van je. Maar eerlijk gezegd: ik vind het nog steeds gek.
(Heidi) Gek?
(John) Ja, dat Nederlanders altijd feliciteren als er iemand jarig is.
(Heidi) Doen ze dat in land niet?
(John) Nee, natuurlijk niet. Wij feliciteren degene die jarig is.
(Heidi) Tja, nou, nu je het zegt. Het is wel een beetje vreemd.
(John) Maar weet je wat ik wel vind? Die bloemen!
(Heidi) Hoe je?
(John) Nou kijk, als je iets wilt geven en je kunt niets bedenken, dan geef je
gewoon een bloemen.
(Heidi) Dat is inderdaad wel , ja.
Maar vertel eens, wat vind je nog meer aan Nederlanders?
(John) Oh, daar kan ik wel een over schrijven.
Over hoe jullie patat eten, over jullie fietsen, over jullie partijen, jullie wc's,
jullie tolerantie ...
(Heidi) Ach, ik weet niet of wij zo zijn.
Ik moet dat het er wel vaak op lijkt of we dat zijn, maar is dat
ook wel gewoon onverschilligheid.
(John) Denk je dat?
(Heidi) Het ons niet wat iemand gelooft, wat iemands sexuele voorkeur is,
wat iemand of drinkt, zolang iemand maar betaalt.
(John) En weet je wat het interessant is aan Nederlanders?
(Heidi) Nou?
(John) zelfkritiek.  alleen     bedoel     boek     bos     dank     Hun     iedereen     iemand     inderdaad     interesseert     jouw     leuk     lief     makkelijk     meest     misschien     politieke     rookt     toegeven     tolerant     vreemd     Zeg