Het Nederlandse Schoolsysteem

Text with gaps


In Nederland de kinderen een leerplicht hun 16e jaar. Bij ons gaan
alle kinderen vanaf 4 jaar naar de basisschool. Ze niet zo jong te
beginnen, het is pas verplicht als zij 5 jaar zijn geworden.

De basisschool bestaat 8 groepen. De jongste kinderen beginnen in groep 1
en de oudste in groep 8.

Als zij de basisschool hebben afgemaakt, zijn ze dan 12 jaar oud, gaan
ze naar het Voortgezet Onderwijs. Dat is een grote , want de
kinderen krijgen dan te maken met docenten en moeten ze huiswerk
maken.

Naar welk voortgezet onderwijs zij gaan, hangt af van hun prestaties op de
basisschool. De basisschool adviseert het kind bij het van een uit
de verschillende soorten: MAVO, HAVO of VWO. Het kind kan ook naar een
VBO of IVBO gaan. Dit zijn technische of vakscholen. type voortgezet
onderwijs begint met een basisvorming.

In Nederland er ook de 'scholengemeenschappen.' Dit zijn scholen met
meerdere typen voortgezet onderwijs. Dat is voor kinderen die willen
wisselen van type, omdat zij het onderwijs te makkelijk of te moeilijk vinden. Ze
hoeven dan niet naar een totaal school.

  andere     bestaan     bijna     hebben     hoeven     Ieder     keuze     maken     makkelijk     meerdere     meestal     tot     type     uit     verandering     want     zitten