Test level 1 - #02

Click on the answer you think is correct.


1. Ik heet Hans means:
   a) I hate Hans
   b) My name is Hans
   c) I'll eat Hans
   d) My hands are hot

2. What would be a proper response to:
Hoe heet je?
   a) Ik heet niet.
   b) Mijn naam is Hans.
   c) Ik heten Hans

3. What would be a proper response to:
Uit welk land kom je?
   a) Ik kom uit Engeland
   b) Ik kom van Engeland
   c) Ik komen uit Engeland
   d) Ik kom vandaan uit Engeland

4. Which phrase means I'm living in Amsterdam?
   a) Ik leef in Amsterdam
   b) Ik woon in Amsterdam
   c) Ik leven in Amsterdam
   d) Ik in Amsterdam woon

5. What would be a proper Dutch phrase?
   a) Ben jij mevrouw De Groot?
   b) Bent u meneer Van Dam?
   c) Bent u Frits?

6. How do you ask someone in a formal way to spell his/her name?
   a) Kunt u uw naam spellen?
   b) Kun jij je naam spellen?
   c) Kunt u spell uw naam?
   d) Kun jij spellen je naam?

7. Which sentence is wrong?
   a) Op welk nummer woon jij?
   b) Anita is mijn beste vriendin.
   c) Waar kom je vandaan?
   d) Ik ben van Amerika

8. Which one means I was born in Groningen?
   a) Ik was geboren in Groningen
   b) Ik geboor in Groningen
   c) Ik ben in Groningen geboren

9. Which word could fill the gap:
... komt niet uit Nederland
   a) Ik
   b) We
   c) Hij
   d) Hem

10. What's 84?
   a) vierenachtig
   b) achtenveertig
   c) vierentachtig
   d) achtenviertig