Phoning

Phoning

Who am I talking to? Met wie spreek ik?
I’m looking fo Mr./Mrs. … Ik zoek de heer/mevrouw …
May I have extension 94 please? Mag ik toestel 94?
Sorry, I’ve dialled the wrong number Sorry, ik heb een verkeerd nummer gedraaid
Is this the export department? Spreek ik met de exportafdeling?
Van Dam speaking U spreekt met Van Dam
The line is busy De lijn is bezet
I’ll put you through Ik verbind u door
I’m sorry, but I can’t disturb him Het spijt mij, ik mag hem niet storen
Mr. Duval is at lunch Meneer Duval luncht
Mr. Stam is not there right now. Meneer Stam is op dit moment afwezig.
He is in a meeting Hij is in vergadering
Could I take/leave a message? Kan ik een boodschap aannemen/achterlaten?
Will you please tell Mrs. Dalm that … Wilt u aan mevrouw Dalm doorgeven dat …
Will you put me through to the purchasing department, please? Wilt u mij met de inkoopafdeling doorverbinden?
Can you speak more clearly please? Kunt u wat duidelijker spreken?
Can you speak louder, please? Kunt u wat harder spreken?
Could you repeat that? Kunt u dat nog even herhalen?
Could you repeat your name, please? Wilt u nog even uw naam herhalen?
I’m afraid I can’t hear you very well Ik kan u helaas niet goed verstaan
What’s your name again? Kunt u nog even uw naam zeggen?
What’s your number? Wat is uw nummer?
Could he call me back, please? Kan hij mij terugbellen?
Can I ring back this afternoon? Kan ik vanmiddag even terugbellen?
Thank you for calling Bedankt voor uw telefoontje
Who have I been speaking to? Met wie heb ik gesproken?
Give my regards to … Doe de groeten aan …

Learning dutch for free Introduction to dutch