Showing the way

Showing the way

Excuse me, could I ask you something? Pardon, mag ik u iets vragen?
I’ve lost my way Ik ben de weg kwijt
Is there a … around here? Is hier een … in de buurt?
Is this the way to …? Is dit de weg naar …?
I don’t know my way around here Ik ben hier niet bekend
You’re going the wrong way U zit verkeerd
You have to go back to … U moet terug naar …
Cross the street De straat oversteken
Straight Rechtdoor
To the right Rechtsaf
To the left Linksaf
At your left/right hand Aan uw linker-/rechterhand
You turn right/left U gaat rechts(-af)/links(-af)
The traffic light Het stoplicht/verkeerslicht
The bridge de brug
The building Het gebouw
The intersection De kruising

Learning dutch for free Introduction to dutch