Les 8 Intermediate

Het Nederlandse Schoolsysteem

In Nederland hebben de kinderen een leerplicht tot hun 16e jaar. Bij ons gaan bijna alle kinderen vanaf 4 jaar naar de basisschool. Ze hoeven niet zo jong te beginnen, want het is pas verplicht als zij 5 jaar zijn geworden.

De basisschool bestaat uit 8 groepen. De jongste kinderen beginnen in groep 1 en de oudste zitten in groep 8.

Als zij de basisschool hebben afgemaakt, meestal zijn ze dan 12 jaar oud, gaan ze naar het Voortgezet Onderwijs. Dat is een grote verandering, want de kinderen krijgen dan te maken met meerdere docenten en moeten ze huiswerk maken.

Naar welk type voortgezet onderwijs zij gaan, hangt af van hun prestaties op de basisschool. De basisschool adviseert het kind bij het maken van een keuze uit de verschillende soorten: MAVO, HAVO of VWO. Het kind kan ook naar een VBO of IVBO gaan. Dit zijn technische of vakscholen.Ieder type voortgezet onderwijs begint met een basisvorming.

In Nederland bestaan er ook de ‘scholengemeenschappen.’ Dit zijn scholen met meerdere typen voortgezet onderwijs. Dat is makkelijk voor kinderen die willen wisselen van type, omdat zij het onderwijs te makkelijk of te moeilijk vinden. Ze hoeven dan niet naar een totaal andere school.

Learning dutch for free Introduction to dutch