Taalthuis

Irregular verbs

 

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble.
beet gebeten
blijven gebleven
kijken keek
kreeg gekregen
lijken geleken
rijden reed
schreef geschreven
snijden gesneden
bieden bood
koos gekozen
verliezen verloren
vliegen vloog
vroor gevroren
verbieden verboden
druipen droop
floot gefloten
kruipen gekropen
ruiken rook
sloot gesloten
binden gebonden
drinken dronk
begon begonnen
klinken geklonken
springen sprong
vond gevonden
winnen gewonnen
zingen zong
schonk geschonken
trekken getrokken
zwemmen zwom
nam genomen
breken gebroken
komen kwam
sprak gesproken
geven gegeven
eten at
las gelezen
vergeten vergeten
bidden bad
lag gelegen
zitten gezeten
blazen blies
hield gehouden
laten gelaten
lopen liep
riep geroepen
slapen geslapen
vallen viel
hielp geholpen
sterven gestorven
dragen droeg
groef gegraven
slaan geslagen
varen voer
ging gegaan
hangen gehangen
vangen ving
bewoog bewogen
scheren geschoren
wegen woog
werd geworden
bakken gebakken
braden braadde
bracht gebracht
denken gedacht
doen deed
had gehad
heten geheten
jagen joeg
kocht gekocht
kunnen gekund
lachen lachte
moest gemoeten
mogen gemogen
staan stond
vroeg gevraagd
wassen gewassen
weten wist
wilde gewild
zeggen gezegd
zien zag
was geweest