Disclaimer

Disclaimer

Toegang tot en het gebruik van de website van Taalthuis betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande voorwaarden en beperkingen.

Copyright

De inhoud van de website mag uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële en/of privédoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande toestemming van Taalthuis.

Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht voor de inhoud van deze site, is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is weergegeven. Taalthuis is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van deze site.

Links

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Taalthuis is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen.

Wijzigingen

Taalthuis kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving de toegang tot de site wijzigen of opheffen, of de inhoud van de site wijzigen.

Learning dutch for free Introduction to dutch