Exercise “maar,eens and even”

Words like maar, eens andeven – Exercises

I – What would you say in these situations?

 1. You want your dog to sit down:
   a – ga maar even zitten
   b – ga juist zitten
   c – ga zitten
   d – zit

 2. You are inviting someone at the door to come in:
   a – kom maar binnen
   b – kom even binnen
   c – kom juist binnen
   d – kom nu binnen
   e – kom binnen

II – Translate the words maar, eens and even in these sentences:

 1. Ik wil graag komen, maar ik kan niet.
 2. Dat is eens maar nooit weer.
 3. Hij is even naar het toilet.
 4. Ik ga maar eens naar huis.
 5. Heb je even een vuurtje voor me?
 6. Je moet eens naar de dokter.

Learning dutch for free Introduction to dutch