Exercise reflexive verbs

Reflexive verbs – Exercises

 • zich realiseren – to realize
 • zich bemoeien met – to meddle with
 • zich haasten – to hurry
 • zich verslapen – to oversleep
 • zich amuseren – to amuse, enjoy oneself
 • zich verheugen op – to look forward t
 • zich ergeren aan – get irritated by
 • zich herinneren – to remember
 • zich vergissen – to be mistaken
 • zich omdraaien to turn around

Exercise 1

Fill in the reflexive pronoun:

 1. Zal hij … realiseren wat er gebeurd is?
 2. Bemoei … met je eigen zaken!
 3. Als u nog op tijd wilt zijn, dan moet u … haasten
 4. Ik heb … deze week al twee keer verslapen
 5. Wij hebben … heel goed geamuseerd.

Exercise 2

Fill in the right form of the given verb:

 1. zich realiseren
  … u … dat alles anders moet?
 2. zich bemoeien met
  Waar … hij … …?
 3. zich haasten
  Hij … … om op tijd te komen.
 4. zich verslapen
  Zij heeft … al drie keer ….
 5. zich amuseren
  Wij … … absoluut niet.
 6. zich verheugen op
  …. je … op je vakantie?
 7. zich ergeren
  Ik … … vaak aan hem
 8. zich herinneren
  Zij … … dat ongeluk niet meer.
 9. zich vergissen
  Jullie … …, volgens mij.
 10. zich omdraaien
  Hij heeft … zojuist ….

Learning dutch for free Introduction to dutch